Belangrijkste familie-gebeurtenissen:
in  2024

datum wat, wie en waar?
3 jan Dagje ArtisDagje Artis 2Het jaar werd goed begonnen door met de de familie een dagje binnen Artis in Amsterdam door te brengen. Het was frisjes en soms viel er een drupje maar een ieder vond het weer de moeite waard!
1 jan

Een heel goed 2024 gewenst !

MEER VINDT U OP DE VORIGE PAGINA'S << KLIK HIER >>

This page was last updated on 17-01-2024 .